Wopala | XES

  • 13 març


  • Wopala

Creació de la nova imatge de la XES. Hem redissenyat el logotip a nivell de tipografia i espaiats i hem creat el manual d’identitat corporativa que recull la normativa d’ús i aplicació de la marca. Hem creat una línia gràfica i la plantilla de diferents peces de comunicació (tríptic, cartell, bàners de xarxes socials…) per a que la comissió de comunicació de la XES els pugui adaptar i actualitzar per tal de difondre les diferents activitats i comunicacions de la xarxa.

This post is also available in: CAST ENG