Wopala | Vídeo Teaser “El baròmetre del Tercer Sector Social”

Vídeo Teaser “El baròmetre del Tercer Sector Social”


  • 05 maig


  • Wopala

Guió, creativitat, disseny i animació del vídeo teaser del “Baròmetre del Tercer Sector Social”. L’encàrrec ha estat realitzar un vídeo que convidi a les entitats socials catalanes a participar en l’enquesta que té com a objectiu analitzar l’estat en el que es troba el sector. Hem treballat amb una gràfica molt neta i fresca, uns textos propers i clars i una animació i música alegres i informals per tal de fer arribar el missatge a les entitats de forma entenedora i amable.

This post is also available in: CAST ENG