Wopala | La Quinoa

La Quinoa


  • 02 oct.


  • Wopala

Hem creat el logotip, targetes de visita, bossa i web de la botiga de venda de productes ecològics a granel La Quinoa. L’ús d’elements geomètrics per a la creació del símbol del logotip, l’aplicació d’una gama de colors amb tonalitats terroses i la utilització d’una tipografia slab serif ens ajuden a donar a la identitat corporativa un caràcter ecològic, modern, actual i molt vital.

This post is also available in: CAST ENG