Wopala | La Quinoa Web

La Quinoa Web


  • 02 oct.


  • Wopala

Hem creat els continguts, dissenyat i programat la web de la botiga de venda de productes ecològics a granel La Quinoa. La utilització de les imatges de la capçalera, els elements geomètrics, colors, tipografies i textos propers i informals aporten un caràcter amable a la pàgina.

 

 

This post is also available in: CAST ENG