Wopala | Web “Imagine all the people”

Web “Imagine all the people”


  • 26 nov.


  • Wopala

Disseny web de la comunitat online “Imagine all the people”. El projecte neix inspirat per la cançó de John Lennon. Els membres de la comunitat intercanvien idees sobre quines petites accions podem dur a terme en el nostre dia a dia per anar construint entre tots el somni d’un món sense fronteres, religions ni possessions.

This post is also available in: CAST ENG