Wopala | Galileu Innova

Galileu Innova


  • 26 nov.


  • Wopala

Identitat corporativa, web, elements gràfics, senyalització,… del centre psicopedagògic Galileu Innova. L’ús d’elements geomètrics, la tipografia utilitzada i la paleta cromàtica ens ajuda a dotar a la identitat corporativa de modernitat, actualitat, optimisme, frescura,…

This post is also available in: CAST ENG