Wopala | G0 NUM8ER5

G0 NUM8ER5


  • 18 maig


  • Wopala

Hem creat el naming i el logotip de G0NUM8ER5, una assesoria comptable amb un projecte innovador adequat per a emprenedors als qui assesora fent ús de plataformes existents per portar la comptabilitat. Hem fet el projecte amb l’objectiu de fer visible la seva innovació i que destaqui dintre del món de les assesories més tradicionals. El nom té un caràcter positiu, transmetent la idea que els números també poden ser amables i propers. El logotip reforça la principal motivació i passió del projecte: els números. 

This post is also available in: CAST ENG