Wopala | Estiu Fantàstic 2014

Estiu Fantàstic 2014


  • 07 maig


  • Wopala

La FEEB (Fundació per a l’Esport i l’Educació de Barcelona) ens va encarregar dissenyar els fullets dels campus i casals d’estiu. Realitzem un format tipus tríptic en el qual la pala de la portada és una mica més estreta deixant veure una franja de color que hi ha a la pala del darrere. La originalitat d’aquest format i l’aplicació d’uns codis de color permeten identificar amb facilitat la temàtica del campus així com el centre que l’imparteix. Les tipografies, elements vectorials, colors, imatges … aporten frescor, informalitat i dinamisme al disseny.

This post is also available in: CAST ENG