Wopala | Ecrowd!

Ecrowd!


  • 25 maig


  • Wopala

Ecrowd! és una plataforma de crowdlending per a projectes amb impacte positiu. Realitzem un fulletó a doble cara per donar a conèixer la plataforma entre inversors i emprenedors amb l’objectiu de transmetre una imatge sòlida i fiable, facilitant els continguts de forma didàctica.

This post is also available in: CAST ENG