Wopala | Economies Comunitàries de Barcelona

Economies Comunitàries de Barcelona


  • 25 maig


  • Wopala

Imatge gràfica i cartell de les Economies Comunitàries de Barcelona, un espai de participació de projectes d’autoorganització comunitària format per horts comunitaris, bancs del temps i xarxes d’intercanvi, grups de consum, grups de criança i de jubilació col·lectiva, etc. La imatge a partir de cercles que s’interrelacionen creant nous continguts en les seves interseccions vol reforçar la idea que persones en comunitat satisfan necessitats individuals i col·lectives, posant l’èmfasi en el grup o comunitat.

This post is also available in: CAST ENG