Participa al 1er. Baròmetre del Tercer Sector Social

La Taula del Tercer Sector Social impulsa el 1er Baròmetre del Tercer Sector Social, una nova eina per conèixer millor el què estan fent les entitats socials catalanes, i en quines condicions ho fan.

Des de Wopala hem col·laborat a impulsar aquesta iniciativa dissenyant i desenvolupant el video Si tu respons el sector creix, i us animem a tots els que treballeu al Tercer Sector Social a que sigueu partìcips i animeu a tothom del vostre entorn a participar. Per fer-ho, heu de seguir les instruccions  de la web del Baròmetre.

És important dir que les respostes seran totalment confidencials i no seran trameses a cap altre organisme extern a la Taula del Tercer Sector. Els resultats de la recollida de dades es faran pùblics a partir del 22 de juny de forma agregada garantint l’anonimat de la vostra informació

Animeu-vos!!
Sense dades, no som ningú i això ho podem començar a canviar a partir d’ara.

This post is also available in: CAST ENG