Diseny i Emoció

lust-script-font-786x305_

Imagen de http://thenextweb.com and Mikael Cho

Per fi la ciència ha confirmat el que els dissenyadors intuíem.

 

Un estudi científic dirigit pel psicòleg Kevin Larson prova que la tipografia i el disseny transmeten emocions específiques en les persones.

A l’estudi, 20 voluntaris van ser separats en dos grups. A cada grup se li va mostrar una versió diferent de The New Yorker: una ben i una altra mal dissenyada. Els investigadors van descobrir que els lectors es van sentir malament llegint la versió mal dissenyada, arribant a expressar aquest sentiment físicament amb les celles arrufades.

En cambio, los participantes que leyeron el contenido bien diseñado sentían haber dedicado menos tiempo a leer, y se habían sentido bien. Estas personas mostraron un mayor enfoque cognitivo, unos procesos mentales más eficientes y un mayor sentido de claridad.

En canvi, els participants que van llegir el contingut ben dissenyat sentien haver dedicat menys temps a llegir, i s’havien sentit bé. Aquestes persones van mostrar un major enfocament cognitiu, uns processos mentals més eficients i un major sentit de claredat.

Vist a 99u.com

 

This post is also available in: CAST ENG